ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลสันมะค่า ทั้งประเภทรับเงินสดและประเภทรับเงินโอนเข้าบัญชี

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลสันมะค่าทั้งประเภทรับเงินสดและประเภทรับเงินโอนเข้าบัญชีมีกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพวันเดียวกันตามปฏิทิน ปี 63 รายละเอียดดังนี้

Print Friendly, PDF & Email