ออกตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 เพื่อให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19

9 เม.ย.2563 ออกตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 เพื่อให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
Print Friendly, PDF & Email