ออกตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ ม.2 ม.5 ม.8 ม.9 เพื่อให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19

7 เม.ย.2563 ออกตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ ม.2 ม.5 ม.8 ม.9 เพื่อให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
Print Friendly, PDF & Email