ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ปัญหาพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่สวนเกษตร หมู่ที่ 1