ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหมู่ที่ 8