ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ปัญหาพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่น้ำท่วมขัง หมู่ที่ 7 ซอย 6