ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ปัญหาพื้นที่ประสบสาธารณภัย พื้นที่น้ำท่วมถนนทำการเกษตร หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Img 522010129

Print Friendly, PDF & Email