ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ปัญหาที่ประสบสาธารณภัย พื้นที่น้ำท่วมนาและสวน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8