ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการแก้ปัญหาพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่ประสบปัญหาสาธารณภัย พื้นที่น้ำท่วมนาของเกษตรกร หมู่ที่ 7