ประกาศเทศบาลตำบลลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ปัญหาพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่น้ำท่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง