ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่น้ำท่วมนาของเกษตรกร หมู่ที่ 1,3,4,7