พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็กจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เทศบาลตำบลสันมะค่า

16 กรกฎาคม 2563
พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็กจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email