ประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะค่า

17 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะค่า จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email