พิธีรับข้าวกล่องและสิ่งของพระราชทาน ” ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

22 กรกฎาคม 2563
พิธีรับข้าวกล่องและสิ่งของพระราชทาน ” ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email