นายอำเภอป่าแดด ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสันมะค่า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอป่าแดด ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อ รับทราบการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค

Print Friendly, PDF & Email