ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ประจำเดือน ธันวาคม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการทำงาน และ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email