โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.)

18 ก.พ. 2562 เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สท ประชาชน และ วัดวังผาศิลาราม จัดโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.) ร่วมกันทำความสะอาดวัดวังผาศิลาราม หมู่ที่ 8 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email