ท่านปลัดจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า มอบหนังสือเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

5 มีนาคม 2562 ท่านปลัดจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า มอบหนังสือเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า เพื่อใช้ในเตรียมตัวเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Print Friendly, PDF & Email