ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน และถนนสิ่งแวดล้อม(เริ่มตั้งแต่หัวสะพานน้ำพุงถึงบริเวณหน้าสำนักงาน) พร้อมฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อ ลดหมอกควัน และ เพิ่มความชุ่มชื้น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน และถนนสิ่งแวดล้อม(เริ่มตั้งแต่หัวสะพานน้ำพุงถึงบริเวณหน้าสำนักงาน) พร้อมฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อ ลดหมอกควัน และ เพิ่มความชุ่มชื้น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

Print Friendly, PDF & Email