งานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน บ้านวังอวน ม.6 กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก

20 มี.ค. 2562 งานป้องกันเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน บ้านวังอวน ม.6 กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก

Print Friendly, PDF & Email