พิธีรับมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

12 กรกฎาคม 2562
พิธีรับมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันมะค่า โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการและรับมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

Print Friendly, PDF & Email