ร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยผักหนาม หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ

26 ก.ค.2562 เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย ท่านายกบุญเพ็ง กำแหง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับ ประชาชนทุกภาคส่วน เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพยาลอ ร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยผักหนาม หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ

Print Friendly, PDF & Email