ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

12 สิงหาคม 2562
ว่าที่ร้อยตรี จำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า พร้อมทั้ง ข้าราชการ และ พนักงาน เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email