พิธีรับมอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

19 สิงหาคม 2562
พิธีรับมอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันมะค่า โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการและรับมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

Print Friendly, PDF & Email