โครงการ”จิตอาสาพัฒนาถนนหน้าเทศบาลตำบลสันมะค่า”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลสันมะค่าดำเนินโครงการ”จิตอาสาพัฒนาถนนหน้าเทศบาลตำบลสันมะค่า”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอป่าแดด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลสันมะค่า ณ ถนนหน้าเทศบาลตำบลสันมะค่า ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

Print Friendly, PDF & Email