คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในอำเภอป่าแดด โดยมีพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เดินบิณฑบาต ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาพร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอป่าแดด และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

Print Friendly, PDF & Email