ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และ แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562

Print Friendly, PDF & Email