ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562