กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกพื้นที่ตัดกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

17 สิงหาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกพื้นที่ตัดกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email