เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอป่าแดด เตรียมสถานที่ในการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

17 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอป่าแดด เตรียมสถานที่ในการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ หมู่ 5 บ้านวัง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email