กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ปรับเกดถมดินถนนซอยทางเข้าบ้านชาวบ้านหน้าเทศบาล เนื่องจากฝนตกและเกิดดินโคลน

17 สิงหาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ปรับเกดถมดินถนนซอยทางเข้าบ้านชาวบ้านหน้าเทศบาล เนื่องจากฝนตกและเกิดดินโคลนจนทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

Print Friendly, PDF & Email