กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

18 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอป่าแดด สาธารณสุขอำเภอป่าแดด รพ.สต.ตำบลสันมะค่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email