เทศบาลตำบลสันมะค่าบูรณาการ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า โดยบุคลากร เทศบาลตำบลสันมะค่า เป็นผู้ฝึกสอนวิชาพละศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

เทศบาลตำบลสันมะค่าบูรณาการ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า โดยบุคลากร เทศบาลตำบลสันมะค่า เป็นผู้ฝึกสอนวิชาพละศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

Print Friendly, PDF & Email