เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26 ส.ค.63 ทต.สันมะค่า นำโดย ปลัด ทต.สันมะค่า เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สพป.ชร เขต 2

Print Friendly, PDF & Email