ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Print Friendly, PDF & Email