เทศบาลตำบลสันมะค่ามอบเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า และโรงเรียนบ้านวังวิทยา

14 ต.ค.63
นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เลขาฯ, รองปลัด และนิติกร  มอบเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า และ โรงเรียนบ้านวังวิทยา
Print Friendly, PDF & Email