เทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

23 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email