นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า รับรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านงานจัดการป่าไม้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสร้างแหล่งอาหารชุมชน ประเภทการจัดการอาหารชุมชน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2563
นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า รับรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านงานจัดการป่าไม้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสร้างแหล่งอาหารชุมชน ประเภทการจัดการอาหารชุมชน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
Print Friendly, PDF & Email