กิจกรรม ทำธุงไยแมงมุม อิสานล้านนา เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุตำบลสันมะค่า

6 พฤศจิกายน 2563
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันมะค่า กิจกรรม ทำธุงไยแมงมุม อิสานล้านนา เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุตำบลสันมะค่า
Print Friendly, PDF & Email