เทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมกิจกรรม เทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

19 พ.ย. 63
เทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมกิจกรรม เทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งขบวนตำบลสันมะค่าได้รับรางวัลชนะเลิศ
Print Friendly, PDF & Email