เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันมะค่า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564

29 ธันวาคม 2563 เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันมะค่า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564

Print Friendly, PDF & Email