กองช่าง ร่วมกับ นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล และ นางสาวปรางทิพย์ เทียนวิหาร นิติกร ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ทีมกองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายจาณุพัฒน์ ลาตุม นายช่างโยธาฯ ร่วมกับ นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล และ นางสาวปรางทิพย์ เทียนวิหาร นิติกร ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน บ้านวังน้อย หมู่ที่ 5 หาข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อย

Print Friendly, PDF & Email