ท่านนายกบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมด้วย ท่าน ส.จ.ชัยวัฒน์ อุดขา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล นักจัดการงานทั่วไป นิติกร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพฐ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการของโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่าในช่วงรอยต่อการถ่ายโอนโรงเรียน แก่ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ท่านนายกบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมด้วย ท่าน ส.จ.ชัยวัฒน์ อุดขา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล นักจัดการงานทั่วไป นิติกร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ สพฐ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการของโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่าในช่วงรอยต่อการถ่ายโอนโรงเรียน แก่ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

Print Friendly, PDF & Email