นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบการช่วยเหลือแก่ประชาชนในรายที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบการช่วยเหลือแก่ประชาชนในรายที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
Print Friendly, PDF & Email