กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ดำเนินการ ปรับปรุง บ่อขยะ ตามข้อสั่งการ ของ ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบเผาขยะและทำให้เกิดควันมลพิษ

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายพิเชษฐ คำนวล ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ดำเนินการ ปรับปรุง บ่อขยะ ตามคำสั่งการของ ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากควันไฟที่ไหม้บ่อขยะ ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย.

Print Friendly, PDF & Email