งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับเขตห้ามล้าทับพญาลอ ลงพื้นที่สำรวจป่าพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง

วันที่ 11 เดือน มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายสำเริงชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอ ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย และ พื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email