นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อม ทีมกองช่าง นำโดย นายจาณุพัฒน์ ลาวตุม นายช่างโยธาเข้าร่วมการอบรมเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน ณ สำนักงานตัวแทนพรรคเพื่อไทย ประจำจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 เดือน มกราคม 2564 นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อม ทีมกองช่าง นำโดย นายจาณุพัฒน์ ลาวตุม นายช่างโยธาเข้าร่วมการอบรมเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน ณ สำนักงานตัวแทนพรรคเพื่อไทย ประจำจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email