นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอป่าแดด สาธารณสุขอำเภอป่าแดด กิ่งกาชาติ อำเภอป่าแดด รพ.สต.สันมะค่า ร่วมกับเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนิติกร ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมะค่า

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอป่าแดด สาธารณสุขอำเภอป่าแดด กิ่งกาชาติ อำเภอป่าแดด รพ.สต.สันมะค่า ร่วมกับเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนิติกร ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมะค่า จำนวน 10 ราย

Print Friendly, PDF & Email