เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า พร้อมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอ ดำเนินการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า พร้อมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอ ดำเนินการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email