เทศบาลตำบลสันมะค่าได้รับประสานจาก ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประดิษฐ์ สรรเสริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังผา ว่ามีเหตุอัคคีภัยไหม้ดอยม่อนเลี่ยม ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่เกิดเหตุ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 อาสาป้องกันไฟป่า และชาวบ้าน ดำเนินการเข้าพื้นที่ดับไฟ และสามารถควบคุมและดับไฟป่าได้สำเร็จ

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสันมะค่าได้รับประสานจาก ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประดิษฐ์ สรรเสริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังผา ว่ามีเหตุอัคคีภัยไหม้ดอยม่อนเลี่ยม ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่เกิดเหตุ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 อาสาป้องกันไฟป่า และชาวบ้าน ดำเนินการเข้าพื้นที่ดับไฟ และสามารถควบคุมและดับไฟป่าได้สำเร็จ

Print Friendly, PDF & Email